Jeg heter Ellen Marie Gjerdalen Røed, og er psykolog. Jeg har bred erfaring med behandling psykiske helseplager og utfordringer fra arbeid på sykehus (DPS) og i rehabilitering. Jeg har også med å veilede mennesker i deres arbeid med livsstilsendringer. For tiden jobber jeg som kommunepsykolog, i tillegg til at jeg driver denne private praksisen.

Jeg er under spesialisering. Spesialiseringen jeg har valgt, er en fordypning i helsepsykologi. Helsepsykologi handler blant annet om hvordan man kan bruke psykologiske metoder i behandling av mange fysiske helseplager, samt hvordan man kan tilpasse seg og mestre et liv med fysisk sykdom. Tilbudet i denne private praksisen er rettet både mot klienter som har utfordringer knyttet til dette, og klienter som har andretyper psykiske helseutfordringer.