Jeg tilbyr samtaleterapi til voksne over 18 år. Du trenger ikke henvisning. Mine kontortider er torsdager 17-20, og fredager fra kl 08 til kl 14. 

Når du kommer til meg, er jeg opptatt av at du skal få god hjelp. Derfor bruker vi innkomstsamtalen til å bli kjent, og sammen finne ut om det jeg kan tilby, passer med det du trenger. Vi bruker tiden til å snakke om din situasjon, dine behov, ressurser og forventinger, før vi legger en plan for et behandlingsløp som er skreddersydd til nettopp deg. 

Tilbudet jeg gir i min private praksis er rettet mot et bredt spekter av psykiske helseplager og utfordringer. Noen eksempler på utfordringer jeg jobber med er angst, depresjon, stress, fatigue, traumer, stress, livsmestring, arbeid med livsstilsendringer, søvnvansker, bekymringer, belastende livssituasjoner og mestring av alvorlig eller langvarig fysisk sykdom. Hvis du lurer på om vi kan jobbe sammen for å løse dine utfordringer, kan du bestille en time hos meg for en avklaring av dette uten at du forplikter deg til et videre terapiforløp.